Jednotky s odsávacím zákrytom BKL-O

  

           Jednotky s odsávacím zákrytom sú určené na vetranie malých gastronomických prevádzok. Vyrábajú sa ako kompaktný celok spolu s odsávacím zákrytom, ktorý je v nerezovom prevedení, s lapačmi tukov a s osvetlením.

             Tento typ zariadenia  sa vyrába so vzduchovým výkonom od 500 do 2 000 m3/h podľa nasledovného základného delenia:

BKL-OS   Odsávací zákryt s plochou jednotkou     

BKL-OV   Odsávací zákryt so stojatou jednotkou   

BKL-OA   Odsávací zákryt s atypickou jednotkou  

 

 

 Obr. Príklad zostavy BKL-OS 

 

 

 Obr. Príklad zostavy BKL-OV 

 

Tlač stránky