Jednotky so zabudovaným chladiacim okruhom / tepelným čerpadlom  BKL-C

  

       Tento typ jednotky je kompaktným zariadením, u ktorej chladiaci okruh resp. okruh tepelného čerpadla je integrovaný do zostavy vzduchotechnickej jednotky. Preto nevyžaduje žiadne ďalšie externé zariadenie ako kondenzátor, kompresor atď. Všetky komponenty sú súčasťou jednotky.

         Jednotky sa vyrábajú ako vetracie alebo cirkulačné so vzduchovým výkonom v rozsahu od 800 do 20 000 m3/h.

 

               Základné delenie vyrábaných typov:

BKL-CV     Vetracia jednotka so zabudovaným chladiacim okruhom / tepelným 

                  čerpadlom

BKL-CC     Cirkulačná jednotka so zabudovaným chladiacim okruhom / tepelným 

                  čerpadlom

BKL-CA     Atypická jednotka so zabudovaným chladiacim okruhom / tepelným 

                  čerpadlom

 

 

 Obr. Príklad zostavy BKL-CV

 

 

 

Obr. Príklad zostavy BKL-CC

 

 

Tlač stránky